5%
 Bình vận chuyển sữa 30L  Bình vận chuyển sữa 30L

Bình vận chuyển sữa 30L

2,650,000₫

2,800,000₫

5%
Binh-van-chuyen-sua-40L Nap-binh-dung-sua-40L

Bình vận chuyển sữa 40L

2,700,000₫

2,850,000₫

8%
 Bình vận chuyển sữa nhôm 30L nap-binh-van-chuyen-sua-nhom

Bình vận chuyển sữa nhôm 30L

1,650,000₫

1,800,000₫

10%
 Phễu lọc sữa Inox  Phễu lọc sữa Inox

Phễu lọc sữa Inox

1,350,000₫

1,500,000₫

3%
 Máy vắt sữa dê đôi  Máy vắt sữa dê đôi

Máy vắt sữa dê đôi

16,000,000₫

16,500,000₫

6%
 Máy vắt sữa dê mini  Máy vắt sữa dê mini

Máy vắt sữa dê mini

16,500,000₫

17,500,000₫