4%
 Máy bơm chân không 12 con

Máy bơm chân không 12 con

39,000,000₫

40,500,000₫

5%
 Máy bơm chân không 20 con

Máy bơm chân không 20 con

45,000,000₫

47,500,000₫

5%
 Máy bơm chân không 30 con

Máy bơm chân không 30 con

60,000,000₫

63,000,000₫

9%
 Máy bơm chân không 4 con

Máy bơm chân không 4 con

32,000,000₫

35,000,000₫

4%
 Máy bơm chân không 6 con

Máy bơm chân không 6 con

35,000,000₫

36,500,000₫

8%
 Máy bơm chân không 8 con

Máy bơm chân không 8 con

37,000,000₫

40,000,000₫