3%
 Máy vắt sữa dê đôi  Máy vắt sữa dê đôi

Máy vắt sữa dê đôi

16,000,000₫

16,500,000₫

6%
 Máy vắt sữa dê mini  Máy vắt sữa dê mini

Máy vắt sữa dê mini

16,500,000₫

17,500,000₫